Regulamin sklepu eMaszyneria

ZAMÓWIENIE

 1. W celu złożenia zamówienia należy dodać do koszyka wybrany produkt z dostępnych na stronie, wybierając także jego ilość  oraz sposób zapłaty. Zamówienie można także przesłać bezpośrednio na adres email sklepu lub faksem.
 2. Każde zamówienie przed jego realizacją musi być potwierdzone przez naszego sprzedawcę.
 3. Jeśli  potwierdzenie zamówienia jest niemożliwe (brak kontaktu, lub błędne dane kontaktowe)  zamówienie zostaje skasowane po upływie 3 dni roboczych. 
 4. W przypadku zamówień wzbudzających wątpliwości, niekompletnych lub błędnie uzupełnionych firma Emaszyneria zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takich zamówień. 
 5. Emaszyneria zobowiązuje się do bezzwłocznego  informowania klienta w przypadku ewentualnych zmian cen produktów, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. W przypadku braku akceptacji  przez klienta nowej ceny, zamówienie ulega anulacji. 
 6. Przy zamówieniu produktów niestandardowych lub trudno dostępnych  firma Emaszyneria może żądać od zamawiającego wpłacenia zaliczki, konieczność wpłaty  i wartość zaliczki jest w takich przypadkach ustalana indywidualnie przez handlowca z firmy Emaszyneria w drodze ustaleń telefonicznych.
 7. W szczególnych przypadkach firma Emaszyneria zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub wprowadzenia zmian dotyczących ich parametrów.
 8. Z uwagi na fakt, iż nasi dostawcy wciąż doskonalą i unowocześniają swoje produkty, pewne parametry techniczne jaki i wygląd oferowanych urządzeń może być inny od aktualnie prezentowanej oferty. W przypadku wszelkich pytań klienta dotyczących  oferowanych urządzeń firma Emaszyneria  udzieli wyczerpującej informacji przed zrealizowaniem zamówienia.

Fakturowanie

 1. Klient indywidualny dokonujący zakupu w firmie EMASZYNERIA otrzymuje paragon fiskalny. Na życzenie klienta może zostać wystawiona faktura VAT detaliczna, wówczas paragon fiskalny pozostaje wraz z kopią faktury w firmie EMASZYNERIA.
 2. Klient będący  firmą lub instytucją dokonujący zakupu w firmie EMASZYNERIA otrzymuje fakturę VAT, w tym celu konieczne jest przy złożeniu zamówienia przesłanie drogą elektroniczną lub faksem dokładnych danych firmy potrzebnych do wystawienia faktury.
 3. Firma Emaszyneria  ma prawo rozpisać osobno na fakturze wartość kupowanego (-ych) urządzenia(-eń) i kosztów obsługi transakcji, jednak łączna ich wartość nie przekroczy ustalonej wartości zamówienia.

Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty jego potwierdzenia przez handlowca firmy Emaszyneria. W szczególnych przypadkach niezależnych od firmy Emaszyneria gdy zamówiony towar wykazuje braki na magazynach producenta  firma Emaszyneria zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia o czas zadeklarowany przez dostawcę. Jednakże w tej sytuacji klient będzie każdorazowo informowany o zwłoce w dostawie i jej przyczynach.
 2. Do zamówień złożonych przez klienta, których wartość nie przekracza 1000 zł netto zostanie doliczony koszt wysyłki w kwocie 15zł netto i wyszczególniony na dokumencie sprzedaży, chyba, że klient zadeklaruje chęć odbioru towaru w siedzibie firmy Emaszyneria . 
 3. Zamówienia powyżej wartości 1000 zł netto będą dostarczane na koszt firmy Emaszyneria.
 4. Dostawy zamówionego towaru realizowane są przez firmę kurierską.
 5. Dla odbiorców zagranicznych lub polskich dla miejsca przeznaczenia za granicą, do cen doliczany jest koszt dostawy i ewentualnej odprawy celnej.

Warunki płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelew na konto firmy Emaszyneria  dokonany na podstawie wystawionej faktury proforma .
  2. Gotówka  przy  odbiorze towaru w siedzibie firmy Emaszyneria lub przy odbiorze towaru w formie wysyłki bezpośrednio kurierowi/ doręczycielowi.
 2. Przy zamówieniach  dotyczących towarów niestandardowych lub trudno zbywalnych,   może być wymagana obowiązkowa przedpłata.
 3. Przy odbiorze towaru od kuriera/doręczyciela, po dokonaniu zapłaty, Klient ma  prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczającego, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy zgłosić ten fakt kurierowi/doręczycielowi i dokonać odpowiednich adnotacji na liście przewozowym. Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu nie będą uznane po odejściu kuriera/doręczyciela, chyba że stroną umowy jest konsument. W takiej sytuacji odbiór przesyłki przez osobę uprawnioną bez żadnych zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku, chyba że:
  1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez osobę uprawnioną,
  2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  3. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,
  4. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu.

Gwarancja

 1. Podstawą uznania gwarancji jest dowód zakupu (  faktura lub paragon), oraz wypełniona karta gwarancyjna.
 2. Dokumenty te są dostarczane wraz towarem. Przyjmując  towar klient potwierdza, że znajdowały się one w dostarczonej przesyłce. 
 3. Warunki gwarancji określa producent danego towaru. Gwarantem jest również producent.
 4. Informacja o punktach serwisowych, do których należy przesłać reklamowany towar znajduje się w instrukcji dołączonej każdorazowo do sprzedawanego produktu lub na karcie gwarancyjnej.
 5. Wszelkie naprawy gwarancyjne muszą  być  realizowane wyłącznie w autoryzowanych i uprawnionych do takich napraw punktach. Wszelkiego typu  naprawy we własnym zakresie, ingerencja do wnętrza maszyny osób nieuprawnionych, przeróbki lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem oraz  instrukcją obsługi spowodują utratę gwarancji.
 6. Warunki i koszty związane z wysyłką określa producent (informacje w książce gwarancyjnej).
 7. W razie problemów z odnalezieniem  autoryzowanego punktu serwisowego lub innych  wątpliwości wykwalifikowani pracownicy  oferują  Państwu swoją pomoc.
 8. Oferowane przez nas narzędzia są fabrycznie nowe i  pochodzą z oficjalnej sieci dystrybucji przedstawicielstw poszczególnych marek. Na  życzenie klienta możliwe jest przesłanie referencji dotyczących firmy EMASZYNERIA. 

Zwrot towaru

 1. Zwrot zakupionego towaru jest możliwy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrotu towaru można dokonać zgłaszając się  w w/w terminie do biura firmy Emaszyneria, ul. Boya-Żeleńskiego 69g, 51-162 Wrocław, tel/fax (071) 351 55 11 wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami. Po sprawdzeniu stanu produktu/ów i ich zgodności z dokumentem sprzedaży nastąpi zwrot kwoty zapłaconej za towar, kwota ta jednak zostanie pomniejszona o koszt dostawy do biura Emaszyneria, koszt wysyłki do klienta, koszto pakowania i koszty magazynowe. Pełna i dokładna  wartość tych opłat kalkulowana jest zawsze indywidualnie dla każdego towaru i transakcji, według rzeczywistych kosztów i każdy klient jest o tym poinformowany. Jeżeli zwrotu towaru dokonuje konsument, ponosi on jedynie koszty bezpośrednie zwrotu towaru.
 2. Zwrot pieniędzy możliwy jest po wcześniejszym zaksięgowaniu  zapłaty na konto firmy Emaszyneria. Nie odpowiadamy  za opóźnienia spowodowane opieszałością banków. W przypadku pobrania, firma kurierska przelewa pieniądze kilkanaście dni po dokonaniu pobrania.
 3. Zwrot możliwy jest tylko dla towaru sprzedanego klientom, posiadającym siedzibę na terytorium Polski lub w granicach Unii Europejskiej.

Ochrona prywatności

 1. Dokonanie zakupów wiąże się z faktem podania przez klienta podstawowych informacji osobowych. Składając zamówienie klient automatyczne wyraża  zgodę na przetwarzanie tych danych do celów związanych z realizacją wyłącznie danego zamówienia. Istnieje także możliwość wyrażenia zgody przez klienta na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych (przesyłanie informacji o aktualnych promocjach lub nowościach). W każdym momencie przysługuje klientowi oczywiste prawo do wglądu i poprawiania danych oraz do wycofana danych z naszej bazy. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Cechy produktów (kolor, odcień,wielkość,proporcje itp.) wynikające bądź z jakości  zdjęć  bądź ustawień komputera klienta  nie są podstawą do reklamacji zakupionego towaru. Zawartość Sklepu Internetowego Emaszyneria nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Jedynie pisemne potwierdzenie zamówienia jest wiążącą ofertą. Informacje  dotyczące oferowanego sprzętu w Sklepie Internetowym Emaszyneria (dane techniczne, cechy, zakres użytkowania) są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Internetowy Emaszyneria  zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów i zmian.
 2. Oferowane produkty nie są  wypożyczane do testowania, dlatego też  z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 3. Wszystkie wymienione produkty, nazwy i znaki graficzne są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli. Zawartość niniejszej strony, włączając, ale nie wyłącznie własne, znaki firmowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, teksty, obrazy, grafikę, dźwięk, animacje i pliki filmowe oraz ich układ na stronie jest własnością  firmy Emaszyneria lub osób trzecich i podlega prawu o własności intelektualnej.
 4. Żaden z elementów tej strony nie może być odtwarzany, kopiowany, przenoszony, publikowany, rozpowszechniany, modyfikowany, przesyłany lub umieszczany na innych stronach lub dokumentach bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Emaszyneria. Wyjątkiem są linki do dowolnej strony portalu. Wszystkie prawa dotyczące własności intelektualnej związane z zawartością niniejszej strony, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz prawa patentowe są zarezerwowane i jakiekolwiek wykorzystanie ich bez wcześniejszej pisemnej zgody od właściciela jest surowo zakazane.
 5. Wszystkie produkty są oryginalne, nieużywane i wyprodukowane przez właścicieli znaków towarowych, patentów, wzorów i rozwiązań technicznych.
 6. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zmiany

 1. Firma Emaszyneria zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu. O zmianach w regulaminie klienci zostaną poinformowani  drogą elektroniczną na podany przez nich adres e-mail oraz na stronie www.emaszyneria.pl. Do zamówień które zostały złożone przed dniem wejścia w życie zmian, obowiązywać będą postanowienia aktualne w chwili złożenia zamówienia, chyba, że klient na piśmie wyrazi zgodę na to by jego zamówienie realizowane było według nowych postanowień.